Hem > Produkter > Vägens folk > Vägens folk

Titel: Vägens folk

Författare: Kurtin Skander / Sternegård Magnus

Utgiven: 2012

Ålder: 13-18 år

Bandtyp: Danskt band

Storlek: 205 x 170 mm

Antal sidor: 220

Vikt i kg: 0.506

Upplaga: 2

ISBN: 9789179996000

Vägens folk

Kurtin Skander / Sternegård Magnus

 • För närvarande 4.6/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
198 kr


 Vägens folk – en resa genom kristen tro är ett helt nytt lärjunga- och konfirmationsmaterial med utgångspunkt i Bibeln och en ung människas liv och frågeställningar. Genom 28 temakapitel med genomtänkt upplägg och struktur går resan mot Guds rike. Längs vägen diskuteras bland annat ämnen som självbild, familj, vänner, identitet, Gud, Jesus, Anden, befrielse, dop, nattvard, ansvar, skapelse, kyrkan, delaktighet och gemenskap.

 

Vägens folk är skriven för deltagare i åldern 13-18 år. Övningar, frågor och tillämpningar genomför deltagaren direkt i boken. På så vis är Vägens folk planerad för att varje deltagare har ett eget exemplar. I separat ledarhandledning finns vägledning kring teologi, värderingar, pedagogik, ledarskap, undervisningsupplägg, terminsplanering och utvärdering.

 

Läs mer på Vägens folks egen site www.vagensfolk.se

 

Filmen från Vägens folk-seminariet om vision och pedagogik bakom, finns att se på marcusforlag.se/vagensfolk Magnus Sternegård och Skander Kurtin föreläser.

 

Församlingsrabatter!

 

1-9 ex 198 kr

10-19 ex 176 kr

20-49 ex 159 kr

50-99 ex 154 kr

100-  ex 140 kr

 


 
RECENSIONER MEDIER OCH BLOGGAR
Emma Kihl
2013-02-18
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Valet föll på ”Vägens folk”. Vi läste, pratade och tog kontakter med olika människor och nu, drygt ett år senare står vi med en grupp på 20 konfirmander som är halvvägs in i sin konfirmationsläsning. Vi har valt att läsa två teman, en lördagsförmiddag var tredje vecka. Smågrupp, tilltal, smågrupp, fika/lek, smågrupp, tilltal, smågrupp och en avslutande andakt fyller våra tre och en halv timma när vi träffas. Konceptet med smågrupper och att man dessutom får läsa bibeln kronologiskt känns modernt och det är lätt att få med konfirmanderna i samtalen.
 
Felicia Ludwigsson
2012-11-06
 • För närvarande 5/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jag gillar verkligen Vägens folk-boken. På samlingarna så brukar vi först göra uppgifterna som kan vara riktigt roliga. Tror att det stärkte mångas självförtroende när man skulle skriva något bra om varje person i deras bok. Sen brukar en av våra ledare prata lite kort om de olika berättelserna. Och efter diskuterar vi frågorna. Det bästa med boken är alla fantastiska utmaningar! Jag har redan läst alla utmaningar i hela boken, det är så inspirerande på något sätt. Brukar läsa en utmaning varje kväll, de ligger något i det. Något från Jesus och han är min allra största inspirationskälla. Tips och förslag hur man kan bli en bättre kompis, det finns så mycket tips som jag tycker är fantastisk grymma och hjälpsamma! Det kanske är tips på hur man blir mer lik Gud och det är verkligen något som jag strävar efter.
 
Mikael Nilsson
2012-08-17
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jag tycker att materialet på ett bra sätt håller ihop det stora och det lilla, den stora berättelsen och de vardagsnära utmaningarna. Steg för steg får ungdomarna en viktig historisk och teologisk överblick och samtidigt relevanta frågeställningar och konkreta utmaningar. Samtidigt som det finns ett tydlig röd tråd finns det en flexibilitet som gett oss frihet att komplettera och anpassa efter vår situation. Jag kan rekommendera Vägens folk som basmaterial till konfirmandgrupper och andra ungdomsgrupper!
 
Tomas Olsson
2012-08-15
 • För närvarande 5/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bokens upplägg med två spår: den kronologiska bibelgenomgången och de livsnära frågorna om tro och liv, som på ett gott och pedagogiskt sätt flätades samman, var något som jag uppskattade mycket. Ofta kan tonåringarna en del om Bibeln, men det som saknas är ofta en helhetssyn. Just detta hanterar boken på ett bra sätt. Dessutom och minst lika viktigt är att frågor om livet och tron relateras på ett naturligt sätt till Bibeln. Progression i läromedlet gör att många kan följa med. Boken börjar med frågor som alla redan kan känna sig bekanta med, oavsett om man redan har en personlig kristen tro eller inte. Tillsammans i gruppen och med boken byggs en miljö upp där man steg för steg närmar sig mer och mer de utmanande frågorna om en personlig kristen tro. Det var riktigt gott att se hur vår grupp växte. Ett gott betyg till boken är att den är välfylld med övningar, frågor och utmaningar. Här kan man välja just det som passar till gruppen. Ett läromedel skall inte styra mig och gruppen, utan ge ett bidrag till undervisningen. För att en undervisning skall fungera krävs det att läraren använder sina kunskaper och erfarenheter och ger lektionen en personlig touche. I detta är läromedel en tillgång. ”Vägens folk” fungerade på ett utomordentligt gott sätt. Den inspirerade undervisningen, men styrde den inte. Vi använde de första arton kapitlen till de första arton träffarna, ett kapitel per träff. Sedan lät vi konfirmanderna vara med att tycka till vilka teman vi skulle behandla. Här blev det nu ett friare förhållningssätt till de återstående kapitlen. Dessutom passade vi på att fördjupa våra samtal och undervisning om bön och den helige Anden.
 
Rose-Marie Claesson
2012-08-15
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Frikyrkorna har i Gnosjö en gemensam konfagrupp och under det sista året har vi används oss av boken Vägens folk. En bok som jag tycker inspirerar både oss som ledare och konfirmander. Den hjälper till att uppmuntra till daglig bibelläsning. Att få följa med på resan genom boken och bibeln tillsammans med ungdomarna är otroligt spännande. Att få inspirera och utmana ungdomarna till en vardagstro som bär genom hela livet. Jag ser boken Vägens folk som ett fantastiskt bra material till lärjungaskap inte bara för konfirmanderna utan det kan mycket väl användas i alla åldrar där vi vill aktualisera lärjungaskapet i våra församlingar och ett material som vi kan användas för att inspirera till fördjupad bibelkunskap. Jag tror att många idag längtar efter att få den kristna tron att vara en del av vårt liv i vardagen och då kan Vägens folk bli en inspirationskälla och hjälp. Med hjälp av utmaningarna som finns i boken kan vi lätt applicera det vidare till dagens samhälle. Vägens folk är en bok som jag varmt vill rekommendera.
 
Karin Hultberg
2012-08-15
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vi lever i en ständig förändring och med nya utmaningar. I studieförbundet Bilda ser vi behovet av nya material, som ligger i tiden, och som svarar upp mot människans behov av att ställa frågor. Vägens Folk är ett nytt fräscht konfirmationsmaterial, med ett nytt spännande upplägg, men som ändå inrymmer samma tydliga evangelium.
 
Niklas Björklund, Gävle
2012-05-14
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Nu har vi i Betlehemskyrkan snart tagit oss igenom "Vägens folk". Det har varit en grymt fantastisk vandring vi ledare och konfirmander gjort och som GPS på vår vandring har vi haft boken. Ett klart och tydligt uppläggning, med ämnen som ibland är på kyrkans planhalva och ibland på konfirmandernas halva... Vilket har gjort att vi ömsesidigt har mötts och snackat om saker som berört både ledare och deltagare. Vi har haft som intention att så långt som möjligt följa de upplägg som Magnus och Skander tänkt sig, dock har vi haft lite mindre tid avsatt och därför kört samman första gruppsamlingen och fikat, för att därefter fortsätta med samling i storgrupp. Och sen samtalat i mindre grupp. Nu senast så var temat "Krig". Och på en av de frågor som vi som en intro till ämnet funderat över (är alla konflikter dåliga) uppstod en minikonflikt. Där debatterades det hett huruvida det ev kan komma något gott ur en konflikt. En stund efter var nog alla överens om att detta med konflikter inte är så enkelt. Men man kan ju alltid lära sig ngt nyttigt ur dem. Min erfarenhet av "Vägens folk" är att det mesta av lärandet främst ligger i delandet av åsikter och erfarenheter, snarare än i det mer traditionella passet av mer undervisande art. Det senare är dock är en viktig del av helheten i lektionen. Jag är glad över att hitta ett detaljerat material, det känns komplett och fräscht, med andra ord klockrent för trendkänsliga och vetgiriga konfirmander.
 
Robert Eriksson
2012-04-24
 • För närvarande 5/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vägens Folk delar inte upp kristen tro i kategorier, utan ger bibelns budskap som en hel berättelse. Givetvis finns ämnen som självbild, familj, vänner, identitet, Gud, Jesus och Anden med – men materialet har en tydlig riktning: En resa genom livet med Guds rike som mål. Helt plötsligt får hela livet plats i mötet med kristen tro. I Vägens Folk får man ta del av bibelns stora berättelse och inbjuds att upptäcka hur våra liv kan ta plats i ”storyn”. Det är så viktigt att unga människor får upptäcka att kristen tro är en helhet, att Gud är upphovet till allt i universum och att han vill ta del i allt det som är våra liv. I tonåringens värld handlar frågorna ofta om identitet, självbild och sexualitet. Dessa ämnen behandlas i en respektfull och själavårdande ton. Vägens Folk visar också på möjligheten att bygga en bättre värld genom att aktivt arbeta mot fattigdom, krig och rasism. Och materialet betonar att församlingsgemenskapen är platsen för att växa och att kunna leva ett liv som håller i längden. Kort sagt: I Vägens Folk skildras kristen tro på ett slitstarkt och heltäckande sätt. Därför kommer vi att använda materialet i våra såkallade ”upptäckargrupper” för dem som vill fortsätta fördjupa sig i kristen tro efter konfirmationen. Vägens Folk blir med all säkerhet även till inspiration och hjälp för våra konfirmationsledare att växa vidare i tro.
 
Maria Karlsson
2011-11-22
 • För närvarande 5/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vägens folk är inspirerande och utmanande. Ett konfirmationsmaterial som tar bibelns berättelser och tonåringars frågeställningar på allvar. Upplägget är oerhört pedagogiskt och innehållet berikas av de snygga illustrationerna som ger en ytterligare dimension till texten. Det är en konst att förena vår tids frågeställningar, bibelns berättelser och kyrkans historia på ett bra sätt. Jag tycker att Vägens folk lyckas.
 
Jenny Fredén
2011-10-26
 • För närvarande 4/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jag har nu läst delar av Vägens Folk och skummat igenom det jag ännu inte läst. Vad glad jag blir över denna bok! Den är biblisk, bra uppbyggd och har en tydlig röd tråd. Jag tycker om att den är lätt att läsa och förstå samtidigt som den utmanar till att ta det man läser vidare till sin vardag. En bok som denna är viktig i en tid som vår. Härligt att unga i denna bok uppmuntras till att leva hängivet, reflekterande och utgivande för andra. Boken är estetiskt tilltalade och presenteras i ett fräscht format, vilket glädjer mig mycket eftersom kristen tro är just fräsch och tilltalande.
 

Skriv din egen recension

Du kommenterar: Vägens folk

Skriven av:

E-post:

(Måste anges, publiceras ej!)

Kommentar:

 • För närvarande 0/5 stjärnor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Upprepa texten i bilden
captcha

VI REKOMMENDERAR

Vägens folk - ledarhandledning

Kurtin Skander / Sternegård Magnus

98 kr

Vägens folk - plansch

Kurtin Skander / Sternegård Magnus

49 kr

Vägens folk - provpaket

Kurtin Skander / Sternegård Magnus

229 kr

 

TOPPLISTAN

5 minuters paus

Tengblad Cajsa

Fem felfunktioner i en grupp

Lencioni Patrick

Bottenkänning – Guds långsamma svar på livets djävulskap

Lignell Fredrik

Hela mig – om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor

Möllås Hanna

 

TOPPLISTAN BARN & UNGD.

Barnbibeln - läs med mig

Hofverberg Åsa / Smallman Steve

Beskydda lillebror

Zobel-Nolan Allia

Livet med Jesus - målarbok

Poole Susie

Är du med mig Gud?

Zobel-Nolan Allia

 
 
AKTUELLT
 
 
Prova Hemmets Vän en månad gratis
 
Marcus Förlag  Box 22010  702 02 Örebro | Ordertel: 019-16 54 10 | Växel: 019-16 54 00 | Fax: 019-12 06 50 | E-post: info@marcusforlag.se